Stöd för minskning av mjölkproduktion

Ansökningstiden för stöd för att minska mjölkproduktionen börjar måndag 12.9.2016 och slutar onsdag 21.9.2016 klockan 13.

Stödet gäller minskning av mjölkproduktionen för tidsperioden oktober-december 2016 och för att kunna söka stödet måste gården ha levererat mjölk i juli 2016.

Vid minskning jämförs produktionen okt-dec 2015 med okt-dec 2016.

Det minsta en producent kan anmäla är 1 500 kg och som mest hälften av mängden under oktober-december 2015 för att kunna beviljas stöd.

Mera information om stödet

http://mmm.fi/sv/artikel/-/asset_publisher/eu-n-maidontuotannon-vahentamistuen-ehdot-tarkentuivat

http://www.mavi.fi/sv/om-oss/pressmeddelanden/2013/Sidor/krisstodet-till-mjolkproducenter-2016.aspx#sthash.JWqwiH2H.dpuf 

http://www.mavi.fi/sv/stod-och-service/odlare/krisstod/Sidor/stod-for-minskad-mjolkproduktion.aspx

Informationen grundar sig på myndigheternas meddelanden till dagsdato. Blanketter och anvisningar borde finnas tillgängliga fr o m  12.9.2016.