STIPENDIER

Österbottniska studerande inom jordbruket eller dess binäringar kan söka stipendier ur Ossian och Betsy Schaumans Österbottniska jordbruksfond. Studierna bör ha pågått minst ett år. Ur ansökan bör framgå för vilket ändamål stipendiet söks, samt bifogas studieintyg och ämbetsbevis eller utdrag ur befolkningsdatasystemet samt kontonummer. Ansökan riktas till Österbottens Svenska Lantbrukssällskap, Handelsesplanaden 16 D, 65100 Vasa och bör vara framme eller postade senast 13.11.2014.