Spruttestning 2016

Spruttester 2016, testdagar och anmälningsuppgifter.

Anmälningar till Vasa kontoret mottages fr.o.m. maj. 

Kom ihåg att boka i god tid! 

9.5, 10.5 och 11.5 Lappfjärd Stefan Nordman, 06-222 1701
23.5 och 24.5 Närpes Vasa / Carina, 010-8392 200
1.7, 4.7, 5.7 och 6.7 Närpes Vasa / Carina, 010-8392 200
25.5 och 26.5 Övermark Matts Storgård, 050-5275 856
27.5 Pörtom Vasa / Carina, 010-8392 200
30.5 och 31.5 Kvevlax Vasa / Carina, 010-8392 200
1.6 Pensala Fredrik Back, 050-5963 337
2.6 och 3.6 Munsala Vasa / Carina, 010-8392 200
6.6 Petalax Rolf Syrén, 0400-369 224
7.6 Karleby Clas Laxåback, 040-5820 115
7.6, 8.6 och 9.6 Vörå Göran Boström, 050-5689 558
8.6 Esse Vasa / Carina, 010-8392 200
9.6 Kovjoki Vasa / Carina, 010-8392 200
10.6 Kimo Vasa / Carina, 010-8392 200
10.6 Markby Vasa / Carina, 010-8392 200
13.6 Korsholm, Veikars Vasa / Carina, 010-8392 200
14.6 och 15.6 Korsholm, YA Vasa / Carina, 010-8392 200
16.6 Malax Jonas Fogde, 050-3054 963
17.6 Taklax Vasa / Carina, 010-8392 200
17.6 och 22.6 Bennäs Vasa / Carina, 010-8392 200
20.6 och 21.6 Jeppo Vasa / Carina, 010-8392 200
20.6 och 21.6 Solf Jonathan Asplund, 050-3245 170
22.6 Sundom Glenn Björkqvist, 040-5430 973
15.8 och 16.8 Lappfjärd Stefan Nordman, 06-222 1701