Spruttester sommaren 2014

Du kommer väl ihåg att växtskyddssprutan måste granskas var femte år. Anmäl till kontaktpersonen inom ditt område, se listan nedan.

Testdagar och anmälningsuppgifter

Lappfjärd  9.6 och 10.6 Stefan Nordman, 06-222 1701
(Lantbrukskansliet)
Yttermark  3.6, 4.6, 5.6 och 16.6 Vasa kontoret, 010 839 2200
Övermark  2.6 Matts Storgård, 050-527 5856
Pörtom  17.6 Vasa kontoret, 010 839 2200
Malax  13.6 Vasa kontoret, 010 839 2200
Solf  11.6 och 12.6 Daniel Klockars, 0400-287 236
Korsholm  26.5 Vasa kontoret, 010 839 2200
Kvevlax  2.6 Vasa kontoret, 010 839 2200
Vörå  27.5, 28.5 och 5.6 Göran Boström, 050-568 9558
Kimo  30.5 Vasa kontoret, 010 839 2200
Pensala  3.6 Mathias Nyholm, 050-354 3183
Jeppo  4.6 Vasa kontoret, 010 839 2200
Esse  10.6 Vasa kontoret, 010 839 2200
Kronoby  11.6 Vasa kontoret, 010 839 2200