Spruttester 2020

Spruttester 2020, testdagar och anmälningsuppgifter

Anmäl dig för spruttest till nedanstående personer:

25.5, 26.5, 29.6 Närpes Carina Ahlnäs, 010-8392 200
27.5, 28.5, 30.6, 1.7 Lappfjärd Anne 040-1843 200 eller Stefan 0400-266 682
28.5, 29.5 Kvevlax Carina Ahlnäs, 010-8392 200
1.6 Taklax Carina Ahlnäs, 010-8392 200
1.6 Pensala Tom Renlund, 050-3423 035
2.6, 3.6, 24.6 Vörå Göran Boström, 050-5689 558
3.6 Övermark Mats Storgård, 050-5275 856
4.6 Petalax Rolf Syrén, 0400-369 224
4.6 Nykarleby Carina Ahlnäs, 010-8392 200
5.6 Nedervetil Carina Ahlnäs, 010-8392 200
8.6, 23.6 Solf Jonathan Asplund, 050-3245 170
8.6 Jeppo Carina Ahlnäs, 010-8392 200
10.6 Esse Carina Ahlnäs, 010-8392 200
11.6 Kuni/Vassor Carina Ahlnäs, 010-8392 200
15.6 Pörtom Carina Ahlnäs, 010-8392 200
15.6 Terjärv Carina Ahlnäs, 010-8392 200
16.6 Malax Jonas Fogde, 050-3054 963
16.6 Karleby Såka Carina Ahlnäs, 010-8392 200
17.6 Kimo Carina Ahlnäs, 010-8392 200
17.6 Purmo Carina Ahlnäs, 010-8392 200
23.6 Kronoby Carina Ahlnäs, 010-8392 200
25.6 Gamla Vasa Carina Ahlnäs, 010-8392 200

Att förbereda sig för testningen:

  1. Ta fram den spruta som ska testas och dess bruksanvisning.
  2. Rengör sprutan så att testaren inte utsätts för eventuella rester av växtskyddsmedel och för att testresultatet blir pålitligt.
  3. Om testaren kommer till din gård, fundera på en passande plats för testningen. Försäkra dig om att tvätt- och sköljvatten inte förorenar vattendragen.
  4. Reparera de fel som du känner till redan före testningen.
  5. Skydda den eventuella kraftuttagsaxeln. Kontrollera att skydden för traktorn och sprutan är hela och att alla delar sitter på plats, även kedjan som förhindrar skyddets rotation.
  6. Fyll sprutans tank till hälften med vatten.