Spruttestdagar 2019

Spruttester 2019, testdagar och anmälningsuppgifter

Anmäl dig för spruttest till nedanstående personer:

27.5 och 28.5 Lappfjärd           Stefan Nordman, 06-222 1701 (Lantbrukskansliet)

27.5 Korsholm                            Vasa / Carina, 010-8392 200

28.5, 29.5 och 31.5 Vörå         Göran Boström, 050-5689 558

29.5 Övermark                           Matts Storgård, 050-5275 856

3.6, 4.6 och 5.6 Närpes            Vasa / Carina, 010-8392 200

3.6 Kvevlax                                  Vasa / Carina, 010-8392 200

4.6 Kimo                                      Vasa / Carina, 010-8392 200

5.6 Pensala                                 Tom Renlund, 050-3423 035

6.6 och 7.6 Jeppo                      Vasa / Carina, 010-8392 200

10.6 och 11.6 Solf                     Jonathan Asplund, 050-3245 170

10.6 och 11.6 Esse                    Vasa / Carina, 010-8392 200

12.6 Malax                                  Jonas Fogde, 050-3054 963

17.6 Pörtom                               Vasa / Carina, 010-8392 200

17.6 Kronoby                              Vasa / Carina, 010-8392 200

 

Att förbereda sig för testningen:

  1. Ta fram den spruta som ska testas och dess bruksanvisning.
  2. Rengör sprutan så att testaren inte utsätts för eventuella rester av växtskyddsmedel och för att testresultatet blir pålitligt.
  3. Om testaren kommer till din gård, fundera på en passande plats för testningen. Försäkra dig om att tvätt- och sköljvatten inte förorenar vattendragen.
  4. Reparera de fel som du känner till redan före testningen.
  5. Skydda den eventuella kraftuttagsaxeln. Kontrollera att skydden för traktorn och sprutan är hela och att alla delar sitter på plats, även kedjan som förhindrar skyddets rotation.
  6. Fyll sprutans tank till hälften med vatten.

I Tukes infoblad kan du läsa mer om hur du förbereder dig inför spruttestning.  Klicka här.