Specialstatsbidrag för ekonomisk rådgivning 2021

Lantbrukssällskapet erbjuder via ett specialstatsbidrag producenter möjlighet att planera framtiden och utvärdera fjolåret inför t.ex. kommande investeringar eller generationsväxling.

Ta kontakt med våra ekonomirådgivare Christoffer Ingo eller Maria Mannström-Ahlskog.

Passa på att boka tid nu då 2020 års deklaration är färsk!