Spannmålens priskalkylator

havre_400

– Ett hjälpmedel vid köp och försäljning av korn och havre mellan gårdar.

ProAgrias webbtjänst Spannmålens priskalkylator kan användas för att prissätta korn eller havre som handlas mellan gårdar. Många odlare har funnit den enkel och praktisk att använda. Man behöver veta spannmålets fukthalt och hektolitervikt, samt om fodersäden skall utfodras svin eller idisslare.

Länk till: Spannmålens priskalkylator

Förklaring till ”Spannmålens priskalkylator”
För spannmålens priskalkylator är spannmålets fodervärde basen för att bestämma priset. Hektolitervikten är fodervärdets mätare. Ett spannmål med högre hektolitervikt är bättre än med låg heltolitervikt. Det här har större betydelse i utfodringen av enmagade djur än hos idisslare. Fodervärdet är bestämt för spannmål vars torrsubstantshalt är 86 %, vilket innebär att spannmålets fukthalt är 14 %. Om spannmålets fukthalt avviker till det här, gör kalkylatorn en fuktkorrigering enligt uppgiven fukthaltsprocent.

Som spannmålspris kan spannmålens marknadspriser användas som publiceras i t.ex. Landsbygdens Folk, Maaseudun Tulevaisuus och på aktörernas webbsidor, som www.vyr.fi.

Kalkylatorn kan inte direkt av användas för att prissätta spannmål som säljs på strå. Då man i det sammanhanget också måste beakta kostnaderna för odling och torkning vilket kalkylatorn inte gör.

Översättning av texten vid kalkylatorn:
Spannmålets marknadspris euro/ton
Korn eller havre
Idisslare eller svin
Fuktprocent (inga decimaler)
Hektolitervikt

Fuktkorrigeringar för spannmål som skall säljas (från boken ”Greppa marknaden – sälj och köp förnuftigt”, SLF)
Man har bestämt fodervärdet för spannmål vars torrsubstanshalt är 86 %, dvs. fukthalten är 14 %. Om fukthalten för spannmålen som skall säljas avviker från ovan nämnda värde fuktkorrigeras skördemängden: skördemängden multipliceras med det tal som fås genom att dividera spannmålens verkliga torrsubstans-% med 86.
Exempel: Spannmålens fukthalt 25 %, färskskörd 6 000 kg. Skördens mängd vid 14 % fukthalt = (100-fuktprocent) / 86 = (100-25)/86 = 0,87 det blir 6000 kg x 0,87 = 5 230  kg.