Slutseminarium för projektet Klimatsmart odling 3.12.2014

Sista december avslutas projektet Klimatsmart odling. Det är dags att knyta ihop och summera vad som gjorts under projektåren. Samtidigt vill vi också blicka framåt både över temat ’ett klimatsmart jordbruk’ och diskutera vad kan och behöver vi göra under åren som kommer.

Slutseminariet hålls vid SÖFF i Yttermark.

Närmare program kommer senare.

Ely_EU_flagga_tunnuslause_svenska