INHIBERAT!! Skulle ägoreglering vara något för min gård och min by?

 

INHIBERAT, kommer att ordnas våren 2017

Tid och plats: 7.12.2016 vid YA, Närpes

9.30 Kaffe
10.00 – 12.00 Ägoreglering i praktiken, Lantmäteriverket
Grundtorrläggning och dränering, ProAgria Lantbrukssällskapet
Markägarnas erfarenheter
12.00 – 12.45 Lunch på egen bekostnad
12.45 – 15.00 Fältbesök till Kalax-Tjärlax ägoregleringsområde med gemensam buss

 

 

Anmäl senast 30.11 till Lantbrukssällskapet tfn 010 839 2200 eller carina.ahlnas@proagria.fi.

Välkommen med! 

 

Agrotillvaxt_NTM_EU_600px