Telefon: 010 839 2200 - epost: fornamn.efternamn@proagria.fi (inget åäö)
Möjlighet till framgång

Växtodling.

“Möjlighet till framgång” är också växtodlingsrådgivarnas löfte till dej. Till ditt förfogande finns sakkunniga inom spannmål- och vallodling samt specialväxtodling såsom potatis och kummin. Vi står till förfogande med individuella tjänster, med vilka du kan utveckla ditt företag och kunnande. Den ekologiska odlingsrådgivningen erbjuder också motsvarande tjänster.

Bekanta dig med våra tjänster nedan:


 

Kontakta våra växtodlingsrådgivare

Jan-Erik Back

Sektoransvarig växtodling

050-441 7511

Rickard Rex

Växtodlingsrådgivare

040-515 0285

Jonas Löfqvist

Växtodlingsrådgivare

050-375 4328

Magnus Langskog

Tjänsteledig

050-551 1693

Anders Salo

Växtodlingsrådgivare

050-436 5847

Ulrika Wikman

Ekoväxtodlingsrådgivare

050-585 2305

Kaisa Haga

Trädgårdsrådgivare

050-911 5920

Margareta Slotte

Växtodlingsrådgivare

Mattis Nysand

Växtodlingsrådgivare, Greppa vattnet i Österbotten-projektet

050-342 2797

Jenny Sundkvist

Växtodlingsrådgivare, Greppa vattnet i Österbotten-projektet

050 567 0228

Dan Kjällberg

Växtodlingsrådgivare

050-306 4836

Back to Top