Telefon: 010 839 2200 - epost: fornamn.efternamn@proagria.fi (inget åäö)
Möjlighet till framgång

Vatten och miljö.

“Möjlighet till framgång” är också dräneringsplanerarnas löfte till dej. Till ditt förfogande finns vi sakkunniga och vi erbjuder högklassiga tjänster inom dränering och torrläggning, miljöplanering samt mätning. Vi står till förfogande med individuella tjänster, med vilka du kan utveckla ditt företag och kunnande.

Bekanta dig med våra tjänster nedan:


Kontakta våra rådgivare!

 

Mikael Blomqvist

Dräneringsplanerare

050-379 5905

Marcus Gjäls

Dräneringsplanerare

050-344 6522

Simon Nässlin

Dräneringsplanerare

050-431 0734

Fredrik Ek

Bioenergirådgivare, SLF

040-754 7182

Back to Top