Telefon: 010 839 2200 - epost: fornamn.efternamn@proagria.fi (inget åäö)
Möjlighet till framgång

Företagsledning.

“Möjlighet till framgång” är också ekonomirådgivarnas löfte till dej. Till ditt förfogande finns sakkunniga inom ekonomisk planering och uppföljning. Vi har ett specialkunnande inom jord- och skogsbrukets generationsväxling. Vi står till förfogande med individuella tjänster, med vilka du kan utveckla ditt företag och kunnande.

Bekanta dig med våra tjänster nedan:


Kontakta våra ekonomirådgivare!

Anne Sigg

Sektoransvarig företagsledning

050-447 2654

Per-Erik Järn

Ekonomirådgivare

050-592 0985

Anna Högback

Bokföring

050-4087012

Maria Mannström-Ahlskog

Ekonomirådgivare

050-330 7508

Annika Grannas

Ekonomirådgivare

050-479 6182

William Berts

Ekonomirådgivare

050-576 5517

Isabella Krooks

Ekonomirådgivare

050-340 5455

Back to Top