Telefon: 010 839 2200 - epost: fornamn.efternamn@proagria.fi (inget åäö)
Möjlighet till framgång

Företagsledning.

“Möjlighet till framgång” är också ekonomirådgivarnas löfte till dej. Till ditt förfogande finns sakkunniga inom ekonomisk planering och uppföljning. Vi har ett specialkunnande inom jord- och skogsbrukets generationsväxling. Vi står till förfogande med individuella tjänster, med vilka du kan utveckla ditt företag och kunnande.

Bekanta dig med våra tjänster nedan:


Kontakta våra ekonomirådgivare!

Tor-Erik Asplund

Sektoransvarig företagsledning

050-386 5922

Per-Erik Järn

Ekonomirådgivare

050-592 0985

Åsa Mattsson

Ekonomirådgivare

050-330 7508

Johanna Norrvik

Ekonomirådgivare

050-463 2535

Anne Sigg

Ekonomirådgivare

050-447 2654

Anna Högback

Bokföring

050-4087012

Back to Top