Telefon: 010 839 2200 - epost: fornamn.efternamn@proagria.fi (inget åäö)
Möjlighet till framgång

Rådgivningstjänster.

ProAgria Lantbrukssällskapet en oberoende rådgivningsorganisation vars mål är att förstärka din konkurrenskraft som lantbrukare och trädgårdsproducent. 

Till ditt förfogande finns vi rådgivare som är sakkunniga inom lantbrukets och trädgårdens olika sektorer och branscher.

Vi erbjuder individuella tjänster för att du skall kunna utveckla ditt företag. Våra tjänster är alltid sammanställda enligt dina behov.

Våra huvudinriktningar är:

Växtodling

Vatten och miljö

Husdjur

Företagsledning

Back to Top