Gå med i lönsamhetsbokföringen

Vill du ha ett kvitto på hur ekonomin gått i företaget 2020? Gå med i lönsamhetsbokföringen så får du uträknat olika ekonomiska nyckeltal GRATIS. Dessutom bidrar du till Lukes statistik över lönsamheten i det finländska lantbruket.

 

Ta kontakt!

Daniel Englund

daniel.englund@proagria.fi

050 5765517