Plan på att bygga eller generationsväxla?

Om du planerar att ansöka om investeringsstöd skall ansökan var inlämnad till NTM-centralen under pågående ansökningsperiod 1.9-17.10.2014.

Till investeringsansökan behövs en affärsplan, kontakta ekonomirådgivarna.

Planerar du att generationsväxla? Då skall startstödsansökan för i år senast vara inlämnad 28.10.2014. Kontakta ekonomirådgivarna!