Österbottens Näringshjul

Nu går det undan! Februariträffen närmar sig, dessa platser och tidpunkter gäller. Denna

gång är det matjord som är tema, med frågeställningen. Hur ta hand om jorden för

att utnyttja/förbättra dess produktionskapacitet? Föreläsare Jussi Knaapi 

Kronoby  11.2 Marina’s,Södra Terjärvvägen 10 9:30 – 12:00
Vörå  13.2 Norrvalla, Vöråvägen 305 18:30 – 21:00
Närpes  20.2 Söff, Vasavägen 764 18:30 – 21:00

Övriga ämnen som det blir under vintern är:

  • Februari: Markstruktur Agronom Jussi Knaapi
  • Slutet av Mars: Mellangrödor/växter

Det finns rum för mera deltagare på alla orter. OBS! tidigare deltagare anmäler

om de inte kommer att delta.

Anmälan görs på e-post carina.ahlnas@proagria.fi eller telefon 010-839 2200

senast 7.2 (Närpes 17.2)

Välkomna!