Opartisk utfodringsplanering för gårdens alla djurgrupper – året om

Med en uppföljningskalkyl (dagsberäkning) får du information om hur du lyckas med den aktuella utfodringen; hur balanserad och lönsam den är. Du får pålitlig information för planering och genomförande av utfodringen.

I vårt förnyade planeringsprogram (Kokompassen) kan vi planera utfodring enligt din besättnings produktionspotential. Vi kan göra jämförelsekalkyler mellan olika fodermedel samt optimera fett- och proteinhalterna i mjölken med hjälp av produktionsuppföljningens resultat.

 

Kom ihåg att planera utfordringen för gårdens alla djurgrupper – året om!

 

Kontakta våra mjölkgårdsrådgivare: https://www.lantbrukssallskapet.fi/kontaktuppgifter/personal/