OBS! Gårdar som gjort förbindelse om miljöersättning – Info från NTM i Österbotten

NTM-centralen i Österbotten meddelar 12.6. på sin Facebook-sida:

”De senaste åren har det funnits mycket brister vad gäller 1 meters dikesrenar längs utfallsdiken. Påföljderna blir fr.o.m. detta år mycket större jämfört med förr. Påföljdsprocenterna är ännu inte slutligt fastslagna men informationen vi fått tyder på att en gård kan t.o.m. förlora hela miljöersättningens basdel (54 €/ha) om större delen av dikesrenarna är bristfälliga. Därtill blir det 1-5 %:s påföljd i tvärvillkoren som påverkar gårdens alla stöd!

Vi hoppas att varje gård kollar upp sina dikesrenar nu! Om det finns en osäkerhet kring dikesrenens tillräckliga bredd så hinner man ännu (–> 30.6) sprida ut vallfrön bland skiftets egentliga gröda och skriva upp förnyandet av renen i skifteskorten. Så kan man undvika påföljderna i arealövervakningen.”

Foton på dikesrenar kan man se på NTM-centralen i Österbottens Facebooksida, klicka här och rulla ner på sidan.

Eller kopiera länken nedan:

https://www.facebook.com/pages/Maatalouden-tuet-ja-valvonta-Jordbrukets-st%C3%B6d-och-%C3%B6vervakning/1594821580757630