Nyheter om växtskyddsmedel

Undantagstillstånd från Tukes för växtskyddsmedel med neonikotinoider

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har beviljat undantagstillstånd för användning av produkterna Elado FS 480 och Cruise OSR för betning av oljeväxtfrön. Tillståndet gäller oljeväxter som sås våren 2016. Mer att läsa på Tukes hemsida

Ändrade rutiner för handeln med växtskyddsmedel – medtag examensbevis vid köp

Rutinerna för handeln med växtskyddsmedel ändras från och med 26.11.2015. Fr.o.m 26.11.2015 får produkter som godkänts för yrkesmässigt bruk endast säljas och överlåtas till personer som kan visa upp ett giltigt växtskyddsutbildningsintyg. Köparen ska visa upp ett eget examensbevis eller ett examensbevis för den person som använder växtskyddsmedlet, vilket ska kontrolleras av säljaren. Mer att läsa på Tukes hemsida

Minneslista för dem som köper växtskyddsmedel:

  • Visa examensintyget eller ett sprutförarintyg som är ikraft vid köptillfället. Tips: fotografera examensintyget eller sprutförarintyget till din mobiltelefon.
  • Du kan även skicka intyget till din återförsäljare elektroniskt (vid beställningar via telefon eller internet).
  • Den som hämtar ut de köpta varorna behöver inte ha ett examensintyg, om köparen eller användaren redan har visat upp sitt examensintyg.
  • Butiken kan vid behov eller efter önskemål spara dina examensuppgifter i sitt eget datasystem.

Skärpningar har gjorts vad gäller kravet på inlåsning av växtskyddsmedlen

Hittills har reglerna sagt att man rekommenderar att ”de vanligare” bekämpningsmedlen förvaras bakom lås, – speciellt om det rör sig barn på gården. Giftigare medel har redan nu ett krav på att de förvaras inlåsta.

Enligt EU:s CLP-förordning måste en allt större del av bekämpningsmedlen förvaras bakom lås och bom. En övergångsperiod pågår nu och då gäller huvudprincipen att man skall förvara medlen enligt vad det står på de i lagret förvarade burkarnas etiketter. Mer att läsa på NSLs hemsida.