NYHET! Bygginvesteringshjälp via projektet ”Koll på bygget”

Har du som producent en bygginvestering i sikte?

Nu kan Lantbrukssällskapet via projektet ”Koll på bygget” erbjuda experthjälp i samband med planeringen av dina kommande bygginvesteringar. Oavsett om investeringen berör husdjurs-, växtodlings- eller trädgårdssektorn, kan vi specifikt för ditt landsbygdsföretag bygga upp ett team bestående av rådgivare från ekonomisektorn och den aktuella produktionssektorn. Det är även möjligt att ta in övriga samarbetsparters i teamet, såsom t.ex. slakterier och packerier.

Kontakta Meira-Pia Lohiluoma, tfn 050-568 5515 för mer information.

Ely_EU_flagga_tunnuslause_svenska