Nyckeltal till nytta i produktionsstyrningen på mjölkgården

–  utnyttja gårdens resurser och investeringar tillfullo.
Medelproduktion, vallskörd, grovfoderkvalitet, arbetseffektivitet, livstidsproduktion kan alla förenklat anges med ett tal. Siffrorna är användbara verktyg i arbetet med att nå ett gott resultat på gården.
Kom med i diskussionerna på ett Nyckeltalsseminarium  i Jakobstad eller Solf.

10.2.2015 vid Optima, Nabben, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad.
12.2.2015 vid Fredrikas, Solfvägen 219, Solf.

Dagsprogram: 

Kl 9.45           Välkomstkaffe
10.00-11.20  Vad producerar din vall? – Vad svarar korna?
                          Jan-Olof Johnsson och Magnus Blässar, rådgivare ÖSL
11.20-11.50   Investeringsstöden 2015,  Juha Ossi, NTM-centralen
Lunch
12.45-13.25   Mjölkningens nyckeltal – Utveckla helhet och detalj,
                         Kaj Nyman, Kvalitetsspecialist, mjölkningsanläggningar. Valio Ab.
13.30-14.10   Att satsa på djurmaterialet är djurgårdens mest lönsamma investering.
                          Anders Granbäck, seminolog, embryoseminolog och fertilitetsrådgivare
14.10-14.50   Producentens kommentar. Niclas Sjöskog, mjölkproducent, Purmo
14.50             Avslutning och kaffe

Anmälan senast 2.2 till margareta.slotte@proagria.fi eller tel 050 411 1780

Avgift: 30€, kaffe och lunch ingår

Välkommen med!

Arrangör Projekt Koll på Bygget

Kalvdag