Nya ekoförbindelser görs och tilläggsarealer tas med 2020

Det är möjligt att göra en ny ekoförbindelse 2020, både för växt och djur. Det är också möjligt att foga tilläggsareal till sin befintliga ekoförbindelse. Arealer som överförs från en annan ekoförbindelse inkluderas automatiskt i den egna ekoförbindelsen.

I Bondeföretagaren 1/2020 som publicerats v. 14 kan du läsa mer om aktuellt för ekoproduktionen.

Under tjänsten ekorådgivningen kan du läsa mer vad ekorådgivningen gör och hämta ner olika infoblad.

Dra nytta av Råd 2020 ekoväxt och -djur!

Vi hjälper dig gärna vidare i dina funderingar kring ekologisk odling och husdjursproduktion.  Ta kontakt!

Ulrika Wikman, tfn. 050-5852305 – Råd ekoväxt

Jonas Löfqvist, tfn. 050-375 4328 – Råd ekoväxt

Anders Salo, tfn. 050-436 5847 – Råd ekoväxt och -djur

Jenny Treier, tfn. 050-576 5517. – ekodjur