Ny direktör

Meira-Pia Lohiluoma, 38, från Korsholm har valts till ny  direktör för Lantbrukssällskapet. Hon kommer närmast från YA där hon ansvarat för naturbruksutbildningen.