Nu finns möjlighet att kolla dina produktionskostnader.

Finns under Publikationer och välj TB-kalkyler eller klicka på TB-kalkyl, där följer du instruktionerna för

att få tillgång till kalkyleringen on-line.

Detta är en förenklad kalkyl, om du önskar en gårdsspecifik, kostnadsfri

Råd 2020 produktionskostnadsberäkning så går det mycket bra att kontakta våra rådgivare.

 

Kalkylerna är uppgjorda i samarbete med AgroTillväxt