Nu är det Wisu på MinGård och Växtodlingens utvecklingsprogram som gäller!

VINTERN ÄR HÄR! I det här skedet passar det att gå igenom den gångna växtperioden och börja planera den kommande. Ifall man inte ännu har uppdaterat sina skiftesanteckningar är det dags att mata in händelserna och anteckningarna för växtperioden 2020. Årets verktyg heter MinGård Wisu i och med att stödet för gamla WebWisu-programmet upphört. Vi rådgivare ställer också upp som bollplank om behov uppstår när ni börjar bekanta er med nya versionen.

Vad innebär fjolårets erfarenheter för den kommande växtperiodens planering och åtgärder? När planeringen för framtiden påbörjas kan man välja att detaljplanera kommande år eller planera ur ett längre perspektiv via det nya programmets växtföljdsplanering. Vi inom ProAgria börjar också nu vid våra kundkontakter till växtodlare diskutera de mål du har gällande växtodlingen. Till hjälp har vi Växtodlingens Utvecklingsprogram – en tydlig samtalsbotten som hjälper oss att sätta upp gårdsspecifika mål – på kortare och längre sikt – och följa upp dem.

Kontrollera även markkarteringarna så att analyserna är i kraft. Som tidigare ska dessa förnyas vart femte år och bör vara i kraft när gödslingen sker. Wisu håller reda på analyserna och föreslår vid behov hur många nya prover som skall tas på respektive skifte.