Nu är det dags att göra mellanbokslut i skattebokföringen!

Kontakta era egna skattebokförare och för in verifikaten så att årets resultat kan uppskattas. Då finns det ännu tid för åtgärder, om resultatet ser ut att avvika mycket från de tidigare årens trend.

Vi har kapacitet att ta flera kunder inom vår skattebokföringstjänst! Vi kan sköta bokföringen åt såväl lantbrukare som företagsidkare. Alla bolagsformer är välkomna, även jordbruk i aktiebolagsform.

Våra bokförare gör alltid upp skattebokföringen med kunden i fokus. Vi tar helheten i beaktande för att få en så optimerad ekonomi som möjligt. Steget till våra övriga ekonomirådgivningstjänster är kort, t.ex. Råd2020-tjänsterna kan utnyttjas smidigt.

Kontakta din ekonomirådgivare eller Johan Kortell (044-9898042) på Bokföringssällskapet om du vill diskutera din skattebokföring!