Nationella vårstädningskampanjen i naturen på gång!

Rena väg- och åkerkanter med skräpplockning

Finländsk mat samt landsbygdens sakkunnig- och rådgivningsorganisation Maa- ja kotitalousnaiset deltar i den världsomfattande skräpplockningstalkot med att ordna en nationell skräpplockningskampanj 4.4−11.6.2019. Syftet med kampanjen är att uppmuntra människor att röra på sig och plocka skräp från dikeskanter och i närheten av åkrar. Skräp som slängts i naturen, speciellt glas- och plastavfall samt aluminiumburkar är en fara för produktionsdjuren. Samarbetspartners i kampanjen är ProAgria, Faba och Mtech Digital Solutions Oy.

När snön smälter uppdagas tobaksfimpar, plast, rester från fyrverkerier, glasflaskor, metallburkar och annat skräp i naturen. Skräp som kan finnas kvar i naturen t.o.m. i århundraden. Ett problem på landsbygden är att skräp kan förorsaka allvarliga skador eller ha dödlig utgång för produktions-djur samt för husdjur och djur som rör sig fritt i naturen. Ett exempel är burkar som slängts ut från bilar, de kan hamna på åkern och hackas med i foder och förorsaka allvarliga inre skador för djuren.

  • Vi gjorde för två år sen en undersökning bland våra kunder med nötgård, där vi klargjorde hur aluminiumburkar och annat skräp förorsakat problem på gårdarna. Nästan 400 nötgårdar svarade i undersökningen. Bland de som svarade hade 76 % hittat burkar på sina åkrar, 31 % hade kor som dött och 37 % hade produktionsdjur som insjuknat p.g.a. burkar som slängts i naturen. Dödsfall och insjuknande orsakar lidande för produktionsdjuren och märkbara ekonomiska förluster för gårdarna. Av den anledningen ser vi Maa- ja kotitalousnaisets kampanj som mycket viktigt och vi vill därför understöda, konstaterar verkställande direktör Christian Jurvanen på Mtech Digital Solutions Oy som erbjuder programtjänster till lantbruket.

Skräpplockningskampanjen är också viktigt för Faba som strävar efter att förbättra nötkreatursbesättningens produktivitet.

  • Djurens välbefinnande och främjande av hälsa är ett av företaget Fabas grundelement. Därför är det viktigt att vi är med i kampanjen och för fram detta gemensamma viktiga budskap. Skräp som hamnar i djurens foder är alltid farligt och speciellt aluminiumburkar som årligen orsakar en plågsam död för flera nötdjur. Effekten av att skräpa ner ger alltså en natur-, hälso- och produktionsskada vilket går att förhindra genom att öka människors kunskap, säger Fabas verkställande direktör Antti Latva-Rasku.

 

ProAgria bekräftar kampanjens viktighet både för djurens välbefinnande och för att upprätthåll den inhemska matens kvalité.

  • Främmande föremål och skräp hör inte i någon form till djurens mat. De tar utrymme i matsmältningen av foder, är skadliga för produktion och kan lätt orsaka förgiftningssymptom eller till och med vara dödliga för djuren. Främmande föremål och skräp i djurfoder orsakar betydande kostnader och inkomstbortfall åt producenter. Vi bör ta och bära ansvar för att skräp och främmande föremål inte slängs i naturen, säger ProAgrias ledande expert Tuija Huhtamäki.

 

För att naturen, människorna och produktionsdjuren ska må bättre.

Skräpplockningskampanjen är den nationella organisationen Maa- ja kotitalousnaiset sätt att främja en hållbar utveckling och en välmående landsbygdsomgivning. Föreningen har årtionden med tradition av att ordna olika kampanjer och talkon.

  • Med skräpplockningskampanjen tar vi mall från Sverige där man har det populära plogging, som består av jogging och skräpplockning. Deltar man i kampanjen får man ändå själv välja lämpligaste motionsform. Man kan mycket väl kombinera skräpplockning förutom med jogging även med en hundpromenad, cykling eller med en gemensam promenad med vänner. Det här är en kampanj som framför allt främjar naturen, människan och djurens välmående summerar organisationschef Helena Velin för Maa- ja kotitalousnaiset.

 

Tilläggsuppgifter:

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry: organisationschef Helena Velin, tel. 040 5271579, e-post. helena.velin@maajakotitalousnaiset.fi
Faba: VD, Antti Latva-Rasku, tel. 040 034 2039, e-post. antti.latva-rasku@faba.fi
Mtech Digital Solutions Oy: VD Christian Jurvanen, tel. 020 747 2309, e-post. christian.jurvanen@mtech.fi    ProAgria Keskusten Liitto: johtava asiantuntija Tuija Huhtamäki, p. 040 137 9371, e-post. tuija.huhtamaki@proagria.fi

www.maajakotitalousnaiset.fi/roskareippailu