Mjölkgårdens produktionsuppföljning ändras 2015.

Tanken är att det blir flexiblare och mera olika alternativ att välja mellan inom produktionsuppföljningen. Största förändringen kommer att vara provmjölknings- och provtagningsintervallen, summaprovmjölkningen och utredning av tillförlitligheten. Därtill kommer förändringar i Ammu-programmet och produktionsuppföljningens rapporter.

Läs mer i vår infobroschyr Mjölkgårdsrådgivning 2015 och kontakta din mjölkgårdsrådgivare för mer info och diskussion.