Maskindemo med Mense Oy och Greppa vattnet i Österbotten

Välkomna med på demonstration av Mense Oy:s klippskopa på Söderfjärden 4.10 och i Bennäs 12.10!

Må 4.10 Marenvägen 130, Sundom kl 14.00-16.00

Ti 12.10 Skyltat från Östensövägen 30, Bennäs kl 13.00-15.00

Projektet Greppa vattnet i Österbotten ordnar i samarbete med Mense Oy två maskindemon i Österbotten. Kom och se på demonstration av Menses klippskopa, som klipper bort växtligheten i utfallsdiken. Kaffe och tilltugg bjuds! Välkommen!

 

Mense Oy niittokauha näytös Söderfjärdenillä 4.10 ja Pännäisessä 12.10!

Ma 4.10 Marenintie 130, Sundom klo. 14.00-16.00

Ti 12.10 Opastus Östensötie 30:ltä, Pännäinen klo. 13.00-15.00

Greppa vattnet i Österbotten-projekti järjestää yhteistyössä Mense Oy:n kanssa kaksi konenäytöstä Pohjanmaalla. Tule katsomaan näytöstä Mensen niittokauhasta, joka niittää pois kasvillisuuden valtaojista. Kahvia ja pullaa tarjolla! Tervetuloa!