Telefon: 010 839 2200 - epost: fornamn.efternamn@proagria.fi (inget åäö)
Möjlighet till framgång

Växtodlingsrådgivare.

Jan-Erik Back

Sektoransvarig växtodling

050-441 7511

Rickard Rex

Växtodlingsrådgivare

040-515 0285

Jonas Löfqvist

Växtodlingsrådgivare

050-375 4328

Magnus Langskog

Växtodlingsrådgivare

050-551 1693

Anders Salo

Växtodlingsrådgivare

050-436 5847

Ulrika Wikman

Ekoväxtodlingsrådgivare

050-585 2305

Kaisa Haga

Trädgårdsrådgivare

050-911 5920

Mari Lönnqvist

Moderskapsledig

Margareta Slotte

Växtodlingsrådgivare

050-412 7627

Mattis Nysand

Växtodlingsrådgivare, Greppa vattnet i Österbotten-projektet

050-342 2797

Jenny Sundkvist

Växtodlingsrådgivare, Greppa vattnet i Österbotten-projektet

050 567 0228

Back to Top