Telefon: 010 839 2200 - epost: fornamn.efternamn@proagria.fi (inget åäö)
Möjlighet till framgång

Vatten och miljö.

 

Mikael Blomqvist

Dräneringsplanerare

050-379 5905

Marcus Gjäls

Dräneringsplanerare

050-344 6522

Simon Nässlin

Dräneringsplanerare

050-431 0734

Fredrik Ek

Bioenergirådgivare, SLF

040-754 7182

Back to Top