Telefon: 010 839 2200 - epost: fornamn.efternamn@proagria.fi (inget åäö)
Möjlighet till framgång

Husdjursrådgivare.

Magnus Blässar

Mjölkgårdsrådgivare

050-432 3970

Ingeborg Nordberg

Mjölkgårdsrådgivare

050-527 4189

Monica Nygård

Mjölkgårdsrådgivare

050 566 3191

Jessika Eklund

Moderskapsledig

Tanja Gammelgård

Mjölkgårdsrådgivare

050-412 2168

Jenny Treier

Mjölkgårdsrådgivare

050 576 5517

Milla Alanco-Ollqvist

Får- och getrådgivare

040-706 0558

Back to Top