Telefon: 010 839 2200 - epost: fornamn.efternamn@proagria.fi (inget åäö)
Möjlighet till framgång

Ekonomirådgivare.

Anne Sigg

Sektoransvarig företagsledning

050-447 2654

Per-Erik Järn

Ekonomirådgivare

050-592 0985

Anna Högback

Bokföring

050-4087012

Maria Mannström-Ahlskog

Ekonomirådgivare

050-330 7508

Annika Grannas

Ekonomirådgivare

050-479 6182

William Berts

Ekonomirådgivare

050-576 5517

Isabella Krooks

Ekonomirådgivare

050-340 5455

Back to Top