Kom och lyssna på senaste nytt om Jeppo Biogas och Lantbrukssällskapets nya projekt!

Jeppo Biogas Ab håller på och utvecklar sin verksamhet och sitt verksamhetsområde. Biogasanläggningen förädlar flytgödsel av svin samt livsmedelsindustrins biprodukter till flytande ekogodkänd gödsel. Nu söks ledig lagringskapacitet (tomma eller på kommande lediga svämbrunnar) samt nya kunder.

I samarbete med ProAgria Lantbrukssällskapet och dess projekt AgroTillväxt och ArvoBio ordnar Jeppo Biogas ett infotillfälle vid Norrvalla tis. 23.2. kl. 19.00. På programmet: information om gödseln och de nyaste gödselförsöken, samarbetsmöjligheter, förevisning av svämspridning via slangaggregat av Haka Traktori samt projektinfo.

Kaffeservering.

Anmälan till infotillfället samt tilläggsinformation: Kurt Stenvall tfn 0400-266 318 , kurt.stenvall@jeppokraft.fi. Mera info hittar du på  www.jeppobiogas.fi

JeppoBiogas_RGB_300      Agro-Tillvaxt-Logo