Kom och lyssna på Lisbeth Staffans 10.11.-16 Edsevö

Ekonomin i fokus!

Vi fokuserar på ekonomi och företagskunskap. Lisbeth Staffans berättar om hur hantera ekonomiska förändringar med Baltic Yachts som case.
Per-Erik Järn fortsätter med budgetering och planering.

Tid och plats: 10.11.2016 kl 9.30-12 Hotel Polaris, Edsevö

Anmälan senast 3.11 till Lantbrukssällskapet tfn 010 839 2200 eller carina.ahlnas@proagria.fi  Ingen kostnad för deltagande. Välkommen med!

Kl 9.30           Välkomstkaffe

Kl 10              Hantera ekonomiska förändringar -case Baltic Yachts, Lisbeth Staffans

Kl 11              Budgetering och planering, Per-Erik Järn

Kl 12              Möjlighet till lunch på egen bekostnad

Arrangör: Projektet AgroTillväxt

Agro-Tillvaxt-Logo      Ely_EU_flagga_tunnuslause_svenska