Kom ihåg investeringsstödsansökan!

Är det aktuellt med satsningar i tork, produktlager, solpanel, djurstall med mera? I så fall är det hög tid att kontakta Lantbrukssällskapets ekonomirådgivare för att hinna med till vårens sista ansökningsomgång.

 

Kontaktuppgifter till ekonomirådgivarna: https://www.lantbrukssallskapet.fi/kontaktuppgifter/personal/