Kolmen VYYHTI- projektets slutseminarium 8.11.2018

Plats: Kivitippu, Lappajärvi (Nykäläntie 137)

PROGRAM

Lunch kl 11.00 – 12.00

Seminarium kl 12.00 – 16.00, programmet går på finska, diskussion även på svenska

12.00 Välkomna!/ Sammanfattning av Kolmen VYYHTI-projektets verksamhet – Satu Järvenpää

12.30 Vattenskyddsåtgärder på sura sulfatjordar, SBDam/Våtmarken i Oxkangar – Rainer Rosendahl/ProAgria ÖSL

13.00 Restaurering av rinnande vatten – Eero Hakala/ProAgria Etelä-Pohjanmaa

13.15 Möjligheter att utnyttja Drone- teknik vid kartläggning av restaureringsåtgärder – Jarkko Pyyluoma/ProAgria Etelä-Pohjanmaa

13.30 Påverkan av bekämpning av främmande arter i vattnens tillstånd – Marko Takala/Södra Österbottens NTM-central

13.45 Projektet Ruokahukka ruotuun, katse vesistöihin – Asta Asunmaa/Etelä-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaiset

14.00 Kaffe

14.30 Betydelse av restaureringar i att uppnå god status av vattendragen – Marko Aalto/Södra Österbottens NTM-central

14.45 Olika erfarenheter av aktörer som har restaurerat vattendrag

14.45 Evijärven KOHO-hanke – Eeva-Maija Savola

15.00 Lestijärven kalastuskunta – Timo Lappi/Mikko Viitasalo

15.15 Ojajärven kyläyhdistys – Kai Hannulabacka

15.30 Slutdiskussion

 

Arrangör: Kolmen VYYHTI- hanke

Mera uppgifter och anmälningar senast den 1.11.2018 puh. 044 777 8839/Satu eller satu.jarvenpaa@vesiensuojelu.fi