Klimatseminarie Anpassning NU 18.1.2022

Klimatseminarie Anpassning NU

Hur trygga matproduktionen i Österbotten då klimatet förändras?

Plats: Campus Kungsgården, Auditoriet, Kungsgårdsvägen 30 A Vasa samt via livestream (ingen bandning).
Datum: Tisdagen den 18 januari 2022 kl 9:30 – 15:30

Programblad

Seminariet är gratis för deltagarna

Anmälan via www.eduya.fi senast 10.1

Seminariet arrangeras i samarbete mellan projekten Greppa vattnet i Österbotten,
Carbon Action Svenskfinland, KursGården 20+, Boden Live samt ÖSP