Kemisk precisionsbehandling av sura sulfatjordar

En artikel om försöken på PRECIKEM- projektets försöksfält 2012 -2016 har publicerats i Vesitalous 1/2019 där bl.a. Rainer är medförfattare. Länk till artikeln finns nedan.

Kemiallinen täsmäkäsittely happamilla sulfaattimailla – Vesitalous 1/2019