Kan arrendepriset kopplas till olika faktorer? Har du rätt pris på din arrendemark?

Svar på bl.a. dessa frågor kommer du att få vid ett diskussionstillfälle må 19.3. kl. 19 i auditoriet vid Norrvalla i Vörå. Vi kommer också att få en aktuell översikt över spannmålsmarknaden.

Tillfället arrangeras av projektet AgroTillväxt och medarrangörer är ProAgria Lantbrukssällskapet, ÖSP, ÖSP:s lokalavdelning i Vörå och Vörå Lantmannagille.

Med tanke på kaffeserveringen behöver vi få din anmälan senast fr 16.3. till Lantbrukssällskapet 010-839 2200 eller  carina.ahlnas@lantbrukssallskapet.fi

Alla intresserade är välkomna!