KALVGRUPPER 2017

I januari 2017 startar vi upp en eller flera kalvgrupper!

Både för mjölkbesättningar och

mellan- och slutuppfödningsgårdar!

6 träffar med olika teman ordnas under året;

  1. Kalvning och råmjölkskalven, torsdag 26.1.2017
  2. Sänk kalvdödligheten, undvik sjukdomar!
  3. Utfodring efter råmjölk
  4. Miljöförhållanden
  5. Rekrytering och avel
  6. Förmedlingskalvarna

Pris: 120 €/gång

(rabatt om man deltar i fler än 3 träffar)

Vi avslutar med en studieresa!

Anmäl till: Jessika Eklund 050 5954 906 eller jessika.eklund@proagria.fi

OBS! Intresseanmälan till träff 1: Kalvning och råmjölkskalven

senast 16.12.2016