Investeringsstöd

Kom ihåg deadline för att söka investeringsstöd är 15.8. 2014. Följande ansökningsperiod pågår 1.9 – 17.10.2014.