Ingen halm att bärga i norra delarna av Österbotten i år – kan odlare i andra delar av landskapet leverera?

De mycket omtalade regnen i sommar, speciellt de som i juni genom stormen Salomon drabbade områdena norr om Oravais-Nykarleby och förstörde spannmålsgrödorna på stora arealer, leder bland mycket annat bekymmer till stor brist på halm. På drabbade områden finns många djurbesättningar, där halm används till foder och strö.

De återkommande regnen i juli och nu även i augusti har också i många fall försenat och försvårat bärgning av vallfoder. På vissa gårdar ser de ut att leda till brist även på ensilage av vallfoder.

Ersättande halm från områden i Österbotten med mera gynnsamt försommarväder kan kompensera åtminstone en del av bristen norröver. Odlar du själv eller känner du någon spannmålsodlare (som inte själv behöver halm och därför inte vanligen bärgar den) som kunde vara intresserade av att sälja halm? Redan nu finns efterfrågan och den kommer att växa!

Entreprenörer som kan bärga halmen (bala och plasta in den) finns runt om i Österbotten, ifall inte säljaren/köparen själv kan göra det.

Alla halmsorter duger, från råg, vete, korn och havre, dock med följande undantag: halm från grödor som besprutats med Cykocell (mot liggsäd i höstsäd), Sportak (mot växtsjukdomar i vårsäd) och Sumi Alpha (mot skadedjur i vårsäd) skall inte användas till foder.

Halm med stor andel kvickrot är lämplig till foder om den balas och plastas in snabbt efter tröskningen (innan regn fallit på strängarna). Halm till strö skall vara torr, likaså halm som inte inplastas. Storkantbal är en klar fördel, om transportsträckan blir lång.

Kontakta oss gärna på ProAgria Lantbrukssällskapet om namn på köpare och avtala sedan direkt med denna innan du tröskar!

Växtodlingsrådgivare Margareta Slotte  050-4127627

agrotillvaxt_logo_proagria  agrotillvaxt_logo