Informationskvällar för dikningssammanslutningar

Plats: 28.3 på Polaris i Pedersöre, 29.3 på YA i Närpes, 4.4 YA i Gamla Vasa
Tid: kl. 18.00- 21.00
18.00 Inledning Rainer Rosendahl
Presentation av projektet Vyyhti Mikael/Jaana/Satu
18.15 Grunderna för torrläggning och Petter Höglund, NTM-c
dikningssammanslutningar
18.45 Aktivering av vilande dikningssammanslutningar Eva-Stina Bredgård, NTM-c
Underhållsskyldighet (vattenlagen)
Underhållsprojekt
19.30 Kaffe
19.45 Grundförbättringsprojekt, praktiska exempel Petter Höglund, NTM-c
Uppdatering av kostnadsfördelningslängder, kartor Mikael Blomqvist, ProAgria
Disponenttjänster, kontrollmätningar, Rainer Rosendahl, ProAgria
finansiering av täckdikning och rörläggning
Anmälning till Carina Ahlnäs, senast 23.3: 010 839 2200 eller carina.ahlnas@proagria.fi
Arrangörer: ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap,
NTM-centralen i Södra Österbotten
Projektet Vyyhti