Informationsdag för frilandsodlare 3.2.2015

Välkommen att ta del av information om växtskydd och  de förnyade stöden. Passa på att utbyta erfarenheter med andra frilandsodlare och bekanta dej med olika lösningar i lagring och packning.

Tisdag 3.2.2015 på Yrkesakademin i Gamla Vasa, B-huset rum 122
Kaffe i A-husets cafeteria

Program:
8:30-9:00     Kaffe & anmälning vid A-husets cafeteria, YA
9:00-9:05     Välkomsthälsning ordf. Christer Finne
9:05-10:45    Aktuellt inom växtskydd Matias Rönnqvist, Berner.
10:45-11:45   Framtidens grönsaksodling – utmaningar och möjligheter, Susann Rännäri, SLF
11:45-12:30  Lunch
12:30-14:00  Dagsläget för odlings- / investeringsstöd, Rune Forsman och Frank Norrén NTM-centralen.
14:00-14:30  Kaffe
14:30-16:00  Exkursion till FinneFarm, Solf.  Förevisning av lager-/packhall & värmecentral (flis)
16:00             Kursdagen avslutas.

Programmet och kaffet avgiftsfritt, lunch betalar var och en själv.
Anmälan senast onsdag 28.1 till Margareta Slotte tel 050 411 1780 / margareta.slotte@proagria.fi  eller Christer Finne tel 050 340 4084/ finne@agrolink.fi

Arrangör: Projektet Koll på bygget och Frilandsodlarnas lokalavdelning av ÖSP

Välkommen med!

ÖSP      Ely_EU_flagga_tunnuslause_svenska