Info om anmälan om växttäcke och spridning av stallgödsel på hösten

Växttäcke (NTM-centralens Facebooksida)

NTM-centralen i Österbotten har sammanställt villkoren som gäller åtgärden växttäcke vintertid. Dokumentet öppnas via länken nedan t.ex. för vilka arealer betalas ersättning och inte. Klicka Här!

Kom ihåg att göra anmälan i Vipu-tjänsten senast 30.10.

 

Spridning av stallgödsel på hösten, info från NTM-centralen (NTM-centralens Facebooksida)

Spridningen av stallgödsel är förbjuden under perioden november-mars men på grund av exceptionella väderleksförhållanden kan spridningen fortsätta ända tills slutet av november. En anmälan om detta ska göras till kommunens miljömyndighet inom oktober. På miljömyndigheternas nätsida finns en blankett för anmälan, tyvärr endast på finska ännu.

Gödselmedel får inte spridas på snötäckt, frusen eller vattenmättad mark. Stallgödsel som spridits ut på åkern och organiska gödselfabrikat ska bearbetas in i jorden inom ett dygn från spridningen. Vi vill också påminna om att gödsling närmare ett vattendrag än fem meter är förbjudet.

Blanketten fås fram genom att klicka här  Den heter ”Ilmoitus lannan levittämisestä poikkeustilanteissa” 6027 lantapoikkeus.