Inbjudan till Lantmannagillen på miniseminarium!

ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap vill härmed bjuda in Lantmannagillenas representanter (2–3 personer/ lantmannagille) till ett diskussionstillfälle där vi informerar om nästa programperiod, kommande förändringar och Neuvo 2020. Samtidigt vill vi diskutera om Lantmannagillenas önskemål och förslag hur vi kunde utveckla vårt samarbete med Er!

Miniseminarium:

13:00 Information om nästa odlingsperiod
13:30 Neuvo 2020; jordbrukarens möjligheter!
14:00 Kaffe
14:30 Neuvo 2020 fortsätter
15:00 Diskussion om utveckling av samarbete mellan Lantbrukssällskapet och lantmannagillena

Vi ordnar tillfällena enligt följande;

Torsdagen 11.12.2014 i Vasa, Handelsesplanaden 16 D

Onsdagen 17.12.2014 i Bennäs, Mjölvägen 2

Anmälningar åt Carina Ahlnäs, tel. 010-839 2200 eller via epost carina.ahlnas@proagria.fi

Vi önskar er hjärtligt välkomna!