I Skottland finns Europas bästa potatisutsäde. Kom med på KursGårdens resa dit!

Målsättningen med resan 5-8.8. 2014 är att bekanta sig med deras utsädesodling och utsädesföretag och knyta kontakter till Skottland.

I Skottland finns Europas bästa utsädesodling och utsäde. Anledningen till det är att hela branschen arbetar för samma sak – högklassigt utsäde! Hela strukturen ligger bakom framgången: beslutsfattare, myndigheter, forskning, utsädesförädlare, rådgivningen, utsädesodlingen samt företag som marknadsför och säljer utsäde.

Reseprogrammet finns i länken skottlandsresa. Resan ordnas inom ramen för YA:s projekt KursGården.

Resan annullerad.