Hur kunde jag utveckla min egen välfärd?

Du har väl inte missat Lantbrukssällskapets skolningsdag i Terjärv nästa vecka? 18.10. ordnas en dag med temat ”Hur kunde jag utveckla min egen välfärd?”. Laura Kulkas och Per-Erik Järn föreläser. Sista anmälningsdag är onsdagen 12.10. Anmälningar till Lantbrukssällskapet 010 839 2200.